Slovensky | English | Magyar


Eureko SK, s.r.o. & MEDICAL POWERHOUSE v spolupráci s Institut Dr. Rašev a Katedra fyzioterapie FOaZOŠ Slovenská zdravotnícka univerzita s akreditáciou Slovenskej komory fyzioterapeutov Vás v dňoch 22.-24.11.2013 srdečne pozývajú na odborný kurz na tému:

Koncept posturálnej terapie segmentálnej instability pri bolestiach v pohybovom systéme podľa Dr. Raševa a neuroortopedická pomôcka Posturomed

Lektor: MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.

Miesto konania:

 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Limbová 12, 833 03 Bratislava

Časový harmonogram kurzu:

 • 22.11.2013 – 13:00 – 19:45 hod.
 • 23.11.2013 – 09:00 – 15:45 hod.
 • 24.11.2013 – 09:00 – 15:45 hod.

Cena kurzu:

 • POZOR ZĽAVA
 • do 30.09.2013 - 260,- €/osoba !!!
 • od 01.10.2013 - 290,- €/osoba
 • (pre platcov DPH - plus DPH podľa platného zákona)
 • (v cene je zahrnutý spotrebný materiál, skriptá a občerstvenie)

Doplňujúce informácie:

 • Kurz sa uskutoční za podpory SKF a je ohodnotený 18 kreditmi do celoživotného vzdelávania! Maximálny počet účastníkov je obmedzený na 20 účastníkov (rozhoduje dátumu prihlásenia)! Každý účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu! Podrobné informácie Vám budú na požiadanie poslané! Prihlášku si môžete stiahnuť z www.mph.eu.sk alebo www.eureko.sk ! Záväzné prihlášky posielajte na dole uvedené kontaktné e-maily! Žiadame účastníkov kurzu, aby sa na miesto konania dostavili v časovom predstihu (12:30)!
Ubytovanie & obedy: individuálne resp. vieme Vám zabezpečiť.

POZVÁNKY - NÁVRATKY - NÁVODY

Kontaktné osoby:
Ing. Juraj Daniel – Čarný; mobil: 0907 977 203, www.eureko.sk, eureko@eureko.sk
RNDr. Mgr. Csaba CSOLTI, MPH; mobil: 0908 365 500, www.mph.eu.sk, csaba.csolti@mph.eu.skHARMONOGRAM KURZU

Cieľ kurzu: Vypracovanie dobrej kvality posturálnych reakcií ako prevencia vzniku najčastejších bolestí v pohybovom systéme.

Dĺžka kurzu: 24 vyučovacích hodín (VH) – základný kurz

1.deň – 22.11.2012
začiatok o 13:00 – koniec 19:45

 • 2 VH - Neurofyziologické základy riadenia pohybu, vývoj posturálnych reakcii.
 • 2 VH - Tonické a fázické svaly, intersegmentálna a polysegmentálna svalovina, tzv. lokálny a globálny systém.
 • 2 VH - Receptory v službe senzomotoriky, nocicepcia a inhibícia, hyperfacilitácie a vznik bolesti.
 • 2 VH - Funkčná = posturálna stabilizácia a vznik posturálnej dysfunkcie vo vzťahu k najčastejším bolestiam v pohybovom systéme.

2.deň – 23.11.2013
začiatok o 9:00 - koniec o 15:45

 • 2 VH - Koncept posturálnej terapie v stabilizácii motoriky podľa Dr. E. Raševa.
 • 2 VH - Inhibícia a dezinhibícia posturálnych reakcií.
 • 2 VH - Posturomed a dávkovaná facilitácia synergickej aktivity prevažne intersegmentálnych svalov. Dávkovaná stimulácia posturálnych reakcií.
 • 2 VH - Posturálne reakcie a lokomócia. Základné pravidlá posturálnej terapie. Klinická diagnostika dysfunkcie posturálnej stabilizácie na rôznych úrovniach riadenia CNS. Jednotlivé stupne posturálnej terapie v praktickej práci.

3.deň – 24.11.2013
začiatok o 9:00 – koniec o 15:45

 • 2 VH - Indikácie a kontraindikácie posturálnej terapie na Posturomede.
 • 2 VH - Korektúry najčastejších chýb počas cvičenia.
 • 2 VH - Základy terapie bolesti v pohybovom systéme. Senzomotorická terapia bolesti v rehabilitácii.
 • 2 VH - Objektivizácia posturálnej terapie. Posturálna terapia na Posturomede v kazuistike.
  • vznik posturálnej dysfunkcie vo vzťahu k najčastejším bolestiam v pohybovom systéme
  • základná technika cvičenia s PROPRIOMED-om

Kurz patrí do rady kurzov: Koncept neuroortopedickej rehabilitácie a terapia bolesti v pohybovom systéme.

Otváracie hodiny - Kontakt

Po. - Pi. 8:15 - 20:15

(podľa objednávky)
0908 365 500
0910 330 425
Nájdete nás na adrese:
Mozartova 21, 811 02 Bratislava
(vchod z Bartókovej)
Zobraziť na mape>>

Napíšte nám:otázky a nápady...